Tomiño

Comunica calquera incidencia no municipio, a través da app Meu Concello ou desta web.

Ademais, mantente ao día das novidades do concello.

Descarga a app GRATUITA Meu Concello

Descarga a app
GRATUITA

App StoreGoogle Play

App Meu Concello

Comunica a túa incidencia en 5 sinxelos pasos:

  1. Descarga a app Meu Concello desde Google Play ou App Store ou rexístrache neste portal
  2. Selecciona o teu municipio
  3. Selecciona o tipo de dano (tipoloxía) a comunicar
  4. Automaticamente a app xeolocalízao no mapa
  5. Anexa unha foto e/o un comentario

A incidencia chegará á persoa designada como responsable. Desde ese mesmo momento, comezarán os trámites internos para solucionala.

Terás información en tempo real do estado en que se atopa a túa incidencia!